Adatvédelem
Felhasználónak minősül, aki az online-hirdetes.com oldalára beregisztrál.

Adatkezelő az online-hirdetes.com oldal üzemeltetője.

A regisztráció során a felhasználó önkéntesen adja meg nevét, felhasználói nevét, email címét, mely az adatkezelés jogalapja, és ezt az online-hirdetes.com adatkezelője rögzíti.

Akár az ingyenes hirdetés feladásnál, akár a prémium hirdetés feladásnál a felhasználó dönti el, hogy milyen adatokat közöl a hirdetéséhez. Az adatok közlése a felhasználó felelőssége. A regisztrációban közölt adatok a hirdetésben nem szerepelnek. A hirdetésben közölt adatokat az adatkezelő addig tárolja, amíg a felhasználó a feladott hirdetését nem törli, vagy amíg a hirdetése le nem jár.
Mindkét esetben a rendszer automatikusan és végérvényesen törli a hirdetésben szereplő adatokat.

Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az online-hirdetes.com a regisztrációnál megadott adatokat tárolja, illetve kezelje.

Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag a felhasználóval történő kapcsolattartásra, valamint alkalmanként küldött hírlevél, és az üzemeltető üzleti tevékenységével kapcsolatos hírek továbbítására használhatja fel. A felhasználó által megadott adatokhoz kizárólag az adatkezelő jogosult hozzáférni.

Az adatkezelő, a meghatározott feladatán kívül eltérő célra nem használhatja fel a felhasználó által megadott adatokat. Személyes adatokat harmadik személynek nem adunk át.
Ez nem vonatkozik egyes hatósági adatkérések teljesítésére. Az adattovábbítás előtt minden esetben megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

A felhasználó regisztrált adatai addig maradnak a rendszerben, míg a felhasználó nem kezdeményezi annak törlését. Az adatok törlését az info@online-hirdetes.com email címen lehet kezdeményezni. A törlést felhasználó kérése után végérvényesen, és vissza nem fordítható módon töröljük a rendszerből.

Felhasználónak joga van adatainak módosítására, melyet bejelentkezés után a Profil szerkesztése menüben tehet meg, de adatai módosítását az info@online-hirdetes.com email címen is lehet kérni. Az adatkezelő kötelessége módosítani a felhasználó által kért adatot.

A felhasználó joga, hogy adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet, az info@online-hirdetes.com email címen. Az adatkezelő köteles a tájékoztatást megadni az általa kezelt adatokról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kérték adatait, és azt is, hogy kik és milyen célból kapták meg.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az online-hirdetes.com megsértette személyes adatainak védelméhez való jogát, kérheti az adatvédelmi biztos segítségét, állásfoglalását.