Felhasználási feltételek
Felhasználónak minősül, aki az online-hirdetes.com oldalára beregisztrál,
és annak bármely szolgáltatását igénybe veszi.
Azzal, hogy belép internetes oldalunkra, regisztrációjával elfogadja a felhasználási feltételeket.
A hirdetést böngészőknek nem kell regisztrálniuk. A hirdetés feladásnál kötelező a regisztráció, amely során a nevet, felhasználó nevet, valamint email.címet kötelező megadni. A megadott adatok sehol nem jelennek meg a hirdetés feladásánál. Akár az ingyenes hirdetés feladásnál, akár a prémium hirdetés feladásnál a felhasználó dönti el, hogy milyen adatokat közöl a hirdetéséhez. Az adatok közlése a felhasználó felelőssége.

Az online-hirdetes.com oldalon lehetőség van akár magánszemélynek, akár cégeknek ingyenes hirdetéseket-, valamint kiemelt Prémium hirdetéseket feltölteni.
Ingyenes hirdetést 75 napig, míg prémium hirdetést változó időtartamig jelentetünk meg.

Szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználókra vonatkozó minden adatot bizalmasan kezel.
Az adatokat a szolgáltató harmadik félnek nem adja ki. (Bővebb információ az Adatvédelem menüben)

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az online-hirdetes.com oldalon megjelentetett ingyenes hirdetés, vagy prémium hirdetés olyan tartalmi elemét, amely sérti a felhasználási feltételekben szereplő tételek bármelyikét, azt bármikor-és előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, vagy megszüntesse.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online-hirdetes.com honlapon az általa elhelyezett adatokért, anyagokért, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú ingyenes hirdetés feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
Felhasználó regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az online-hirdetes.com az ingyenes hirdetés, valamint prémium hirdetés feladással kapcsolatosan, vagy akár rendszertelenül hírleveleket küldjön.

Az ingyenes hirdetésben, valamint prémium hirdetésben nem szerepelhet olyan tartalom:
- amely jogszabályba ütközik, vagy ennek csak a gyanúja is felmerül, illetve jogszabálysértésre buzdít,
- szerzői- személyhez- kegyeleti -valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért,
- erőszakra- jogszabálysértésre buzdít, önkényuralmi jelképeket tartalmaz, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés használ,
- fegyvert, lőszert, robbanóanyagot vagy bármilyen közbiztonságra különösen veszélyes eszközt hirdet,
- politikai kampányhoz kapcsolódó anyagot és információt, valamint faji-vallási megkülönböztetést tartalmaz,
- amely trágár kifejezéseket tartalmaz,
- amely dohány-italárú reklám, gyógyszerkészítménynek, kábítószer-doppingszernek minősülő készítményt reklámoz,
- amelyben védett állatok kereskedelmével vagy annak elősegítésével közölt tartalom van,
- amely külföldön szervezett szerencsejátékhoz kapcsolódik,
- 18 év feletti illetve pornográf tartalmú,
- amely feltehetően nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz, amely mások számára megtévesztő lehet,
- amely a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

Az online-hirdetes.com nem vállal felelősséget:
- bármely oldalunkon elhelyezett információk valódiságáért, valamint jogszabályba ütköző tartalommal bíró ingyenes hirdetés, vagy prémium hirdetés közzététele során akár egy harmadik személynek okozott kárért, vagy jogsérelemért,
- a felmerülő esetleges anyagi-vagy erkölcsi kárért, az adatok elvesztéséből vagy visszaélésekből eredő károkért,
- az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért,
- a működés teljes leállításából, a szolgáltatás egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből így sem a látogatók, sem a felhasználók irányában eredő károkért,
- az egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért.

Az online-hirdetes.com fenntartja magának a jogok, hogy minden olyan felhasználót töröljön, aki a felhasználási feltételek bármely pontját megsérti, aki a kötelezően fizetendő díjtétel kijátszására törekszik, vagy olyan felhasználót, aki nem az online-hirdetes.com oldal normáinak és arculatának megfelelő hirdetést jelentet meg. Amennyiben az online-hirdetes.com oldalán olyan hirdetést talál, mely törvénybe ütköző, vagy nem megfelelő kategóriába sorolt, vagy nem megfelelő tartalmú azt az info@online-hirdetes.com email címen jelentse.Gyűjtsön krediteket!

Minden feladott hirdetése után 5 kredittel ajándékozzuk meg Önt, amit tetszőlegesen használhat fel hirdetése kiemelésére!


- Bővebb információ itt. -Az online-hirdetes.com oldal egyedi tervezésű, annak bármely tartalmi elemét, vagy magát a design-t másolni, felhasználni kizárólag az oldal üzemeltetőjének beleegyezésével lehetséges.

Ennek elmulasztása jogi következményt von maga után.

Az oldalt készítette: Laczkó Nóra
E-mail cím: laczko.nora@online-hirdetes.com

Oldal üzemeltetője: Tóth Béla
E-mail cím: info@online-hirdetes.com
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-59498/2012.